Our actions against COVID-19

To Order Please: login

 • Banana
  GH₵ 0.70/ kgs
 • Banku Flour
  GH₵ 6.60/ Package (750g)
 • Basmati Rice
  GH₵ 43.00/ Bag (5kg)
 • Beans/Cowpeas
  GH₵ 6.40/ kgs
 • Broken Rice, Big Joe
  GH₵ 223.30/ Bag (50kg)
 • Broken Rice, Lovita
  GH₵ 220.00/ Bag (50kg)
 • Broken Rice, Royal Feast
  GH₵ 235.00/ Bag (50kg)
 • Broken Rice, Ruby
  GH₵ 217.80/ Bag (50kg)
 • Broken Rice, Three Dolphins
  GH₵ 209.00/ Bag (50kg)
 • Brown Rice, Saga
  GH₵ 210.00/ Bag (50kg)
 • Cabbage
  GH₵ 4.00/ kgs
 • Carrot
  GH₵ 6.67/ kgs
 • Chicken
  GH₵ 12.00/ kgs
 • Chilli peppers (dried)
  GH₵ 12.50/ kgs
 • Cocoyam leaves (kontomire)
  GH₵ 10.00/ kgs
 • Corn Grits
  GH₵ 9.35/ Package (750g)
 • Curry Powder, Gino
  GH₵ 59.00/ 100g x 100 packs
 • Egg
  GH₵ 20.00/ Crate (30 eggs)
 • Evaporated milk
  GH₵ 4.00/ Tin (160g)
 • Evaporated milk (bulk)
  GH₵ 94.00/ Container (160g x 24)
 • Evaporated milk, Carnation
  GH₵ 2.70/ Tin (160g)
 • Evaporated milk, Carnation (bulk)
  GH₵ 65.00/ Container (160g x 24)
 • Evaporated milk, Cindy
  GH₵ 288.00/ Container (160g x 24)
 • Fried fish (mackerel or tilapia)
  GH₵ 10.00/ kgs
 • Green Chili Pepper
  GH₵ 10.00/ kgs
 • Green pepper
  GH₵ 17.50/ kgs
 • Groundnut paste
  GH₵ 80.00/ Bins (3.5kg)
 • Indomie Noodle, Chicken
  GH₵ 45.00/ Box (70g x 40)
 • Indomie Noodle, Onion
  GH₵ 49.00/ Box (70g x 40)
 • Jasmine Rice, Pretty Lady
  GH₵ 275.00/ Bag (50kg)
 • Jasmine Rice, Pretty Lady (5x5kg)
  GH₵ 148.00/ Bag (25kg)
 • Ketchup, Alfa
  GH₵ 103.00/ Bottle (340g)
 • Mackerel canned
  GH₵ 186.50/ Box (425g x 24)
 • Maggi cubes shrimp
  GH₵ 245.00/ Box (maggi cubes)
 • Mango
  GH₵ 5.50/ kgs
 • Melon seed (egusie)
  GH₵ 16.50/ Package (500g)
 • Milo
  GH₵ 195.00/ Tin (400g)
 • Mixed spice (all purpose)
  GH₵ 6.60/ Bin (80g)
 • Oat, Maman
  GH₵ 105.00/ Carton (500g x 20)
 • Oats
  GH₵ 100.00/ Carton (500g x 20)
 • Oblayo
  GH₵ 9.35/ Package (750g)
 • Okra
  GH₵ 3.75/ kgs
 • Onion, bulk
  GH₵ 320.00/ Sack (150kg)
 • Palm oil
  GH₵ 49.50/ Bottle (5L)
 • Pasta
  GH₵ 48.00/ Carton (250g x 50)
 • Pineapple
  GH₵ 8.00/ pineapple
 • Plantain, green, to fry
  GH₵ 1.53/ kgs
 • Red Onion
  GH₵ 11.00/ kgs
 • Rice Dior Royale
  GH₵ 287.00/ Bag (50kg)
 • Rice, Alimo
  GH₵ 152.00/ Bag (25kg)
 • Rice, Blessed Family
  GH₵ 210.00/ Bag (50kg)
 • Rice, Chanel
  GH₵ 275.00/ Bag (50kg)
 • Rice, K75
  GH₵ 176.00/ Bag (25kg)
 • Rice, Magic
  GH₵ 275.00/ Bag (50kg)
 • Rice, Mama Africa
  GH₵ 250.00/ Bag (50kg)
 • Rice, Miss U
  GH₵ 275.00/ Bag (50kg)
 • Rice, Oba
  GH₵ 269.00/ Bag (50kg)
 • Rice, Samba
  GH₵ 215.00/ Bag (50kg)
 • Salt, iodized
  GH₵ 3.00/ Package (450g)
 • Sardine, Best
  GH₵ 140.00/ Box (50 x 125g)
 • Spaghetti, Nile
  GH₵ 46.00/ Box (20 x 500g)
 • Spaghetti, Oba
  GH₵ 49.50/ Box (20 x 500g)
 • Sugar
  GH₵ 220.00/ Bag (50kg)
 • Tangerine
  GH₵ 2.50/ kgs
 • Tom Brown
  GH₵ 10.45/ Package (750g)
 • Tomato
  GH₵ 3.75/ kgs
 • Tomato Paste, Kivo
  GH₵ 74.00/ Box (400g x 24)
 • Tomato Paste, Lamor
  GH₵ 95.00/ Box of 6 tins (2.2KG)
 • Tomato Paste, Leap
  GH₵ 95.00/ Box of 6 tins (2.2KG)
 • Tomato Paste, Olai
  GH₵ 95.00/ Box of 6 tins (2.2KG)
 • Tomato Paste, Tasty Tom
  GH₵ 110.00/ Box of 6 tins (2.2KG)
 • Tomato, bulk
  GH₵ 480.00/ Box (100 kg)
 • Vegetable Oil, Frytol
  GH₵ 215.00/ Bottle (25L)
 • Vegetable Oil, Mack
  GH₵ 215.00/ Bottle (25L)
 • Vegetable Oil, Queen
  GH₵ 215.00/ Bottle (25L)
 • Vegetable Oil, Roch
  GH₵ 215.00/ Bottle (25L)
 • Vegetable Oil, Smile
  GH₵ 215.00/ Bottle (25L)
 • Vegetable Oil, Vikings
  GH₵ 230.00/ Bottle (25L)
 • Watermelon
  GH₵ 6.00/ medium watermelon
 • Yam
  GH₵ 4.50/ kgs